Våra tjänster

”Vi hjälper våra kunder att utföra anläggningar med en helhetssyn på kvalitet, ekonomi och tid”

Cerca Consulting utför en rad olika tjänster där huvuddelen av verksamheten ligger på projekt- och byggledning inom anläggningsteknik. Läs mer om ”vår verksamhet”

Referenser

”Cerca betyder i närheten!”

I våra uppdrag och relation till våra kunder vill vi uppnå ett nära och långsiktigt samarbete. Ambitionen är att hålla en öppen dialog för att på så sätt skapa ett gott klimat och en trygghet i det dagliga arbetet. Läs mer under "vår verksamhet"
cerca