Företaget

Cerca AB bildades 2010 av Casper Rosén och Erik Holm och har sitt säte i Västervik.

Orgnr: 556816-7687

Momsreg.nr: SE556816768701

Bankgiro: 679-1552

Innehar F-skattesedel

Kvalitet

Cerca AB innehar en egen kvalitetspolicy som ansvaras av Ordinarie ledamot i bolagsstyrelsen. Policyn ska omfatta hela bolagets verksamhet. Ständiga förbättringar ska prägla verksamheten.

Miljö

Cerca AB innehar en egen miljöpolicy som ansvaras av Ordinarie ledamot i bolagsstyrelsen. Policyn ska omfatta hela bolagets verksamhet. En ansvarsfull miljömässighet ska prägla verksamheten.

För ytterligare info ber vi er kontakta oss direkt!

cerca